Greenlab Solutions logo white

ES PROJEKTAS

Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 " DIZAINAS LT. "
ES projektas

Uždaroji akcinė bendrovė „Greenlab Solutions“ įgyvendino projektą, kurio metu buvo sukurta transporto priemonėms skirtos produkcijos pakuočių dizainas. Sprendimas dėl projekto įgyvendinimo priimtas siekiant įdiegti naujus, patrauklius gaminių dizaino sprendimus, kurie tiesiogiai įtakos įmonės konkurencingumą, realizacijos pajamų, darbo našumo augimą.

Projekto tikslas – padidinti UAB „Greenlab Solutions” prekės ženklo transporto priemonėms skirtos chemijos produkcijos patrauklumą, žinomumą ir prieinamumą, sukuriant naujas gaminių pakuotes. Projekto įgyvendinimo metu bus kuriami universalūs ir originalūs gaminių dizaino sprendimai, atliepiantys skirtingas socialines ir ekologines problemas, šiems skirtingiems gaminiams premium ir ekonominiai linijai: – stabdžių skysčiui; – antifrizui G11; – antifrIzui G12; – sintetiniams tepalams; – pusiau sintetiniams tepalams; – mineraliniams tepalams.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT”.

Projekto finansavimas – 19 950,50 € iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. birželio 23 d. iki 2021 birželio 22 d.

ES PROJEKTAS

Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0556 " E- komercijos modelis COVID-19 "
ES projektas

Uždaroji akcinė bendrovė „Greenlab Solutions“ įgyvendina projektą diegiant centrinę valdymo sistemą, kurios pagalba galėtų klientams suteikti savitarnos galimybes užsakant prekes ar gamybos paslaugas, darbuotojams atlikti veiksmus nuotoliniu būdu, vienoje sistemoje, stebint užsakymus, sandėlį, mokėjimus bei kitus svarbius elementus įmonės veikloje.

Projekto tikslas – informacinių sistemų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas siekiant paskatinti įmonės pajamų augimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurta ir įdiegta klientų savitarnos sistema, į kurią bus integruotas procesų, ataskaitų, atsiskaitymų, užsakymų ir prekybos valdymas. Projektas NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0556 .”E- komercijos modelis COVID-19“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto finansavimas – 43 500,00 € iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. rugsėjo 2 d. iki 2023 vasario 2 d.